Hvordan du kan kaste på

For å begynne på et stykke, er det første du må gjøre å kaste på.
Ta i begynnelsen en lang garnstreng å støpe på stingene. Lengden vil avhenge av
Antall masker du trenger.