Hvordan kaste av masker

Når du er ferdig med arbeidet, må du kaste av maskene.
Vi kommer til å kaste av på høyre side av arbeidet, som er siden der garnhalen er på høyre side.
Skyv den første Stitch strikkvis til høyre nål.