Boble søm

Bobble søm er laget ved å jobbe tre eller fire lukkede masker i en søm,