HVORDAN STRIKKE FLETTER
Fletter er et design skap ved å krysse masker. For å strikke dem trenger du en hjelpepinne, en maskeholder eller noe du kan bruke for å sette masker på vent.
Steg for steg
For å strikke fletter kan du legge opp så mange masker du ønsker, så lenge det er et partalls antall masker, slik at fletten ender opp i midten.
Bestem deg for hvor du skal plassere fletten. For å strikke dette eksempelet har vi lagt opp 12 masker. Seks masker blir en del av fletten og på hver side av fletten blir det 3 masker.For å ikke starte med kryssede masker strikker vi først 4 omganger. Strikk de første 3 maskene i rillestrikk (det betyr at du strikker dem rett), strikk de midterste 6 maskene i glattstrikk, og strikk de siste 3 maskene i rillestrikk.
På omgang 5, strikk de første 3 maskene rett.Overfør de neste 3 maskene på en hjelpepinne eller maskeholder.
Plasser dem alltid på forsiden av arbeidet slik at fletten vrir seg i samme retning.
Strikk de neste 3 maskene rett.
Plasser maskene du hadde på vent tilbake på strikkepinnen i venstre hånd og strikk dem rett. Tilslutt, strikk de siste 3 sidemaskene rett.
Du har nå lagd første kryss.
Flytt strikkepinnen med maskene til din venstre hånd og strikk omgang 6 og fortsett mønsteret, med andre ord, 3 rett, 6 vrang og 3 rett.
Bytt hånd igjen og strikk alle masker rett.
Snu arbeidet igjen og gjenta steg 6 og 7 så mange ganger du trenger for å oppnå ønsket lengde på fletten.
Når du har oppnådd ønsket lengde og er på en omgang på rettsiden, strikk fletteomgangen en gang til. Strikk de 3 første maskene rett, overfør de 3 neste maskene til en hjelpepinne eller maskeholder og plasser dem på vent foran arbeidet. Strikk de 3 neste maskene rett. Flytt maskene du hadde på vent foran arbeidet tilbake til strikkepinnen i venstre hånd og strikk dem rett. Tilslutt, strikk de 3 sidemaskene.
Gjenta så mange ganger som du ønsker.